Fóra   Ukecanost na fórech   Statusy

 

___________________

Statusy ve hře:

 

Admin je zkratkou slova administrátor. Člověk, který ve hře tímto titulem disponuje se již dlouho zásadním způsobem věnuje vytváření hry, zajišťování jejího chodu a dalšího rozvoje. Admin je člověk nestranný, kterému nejde o vlastní prospěch ve hře, ale o dobro a rozvoj hry. Neúčastní se aktivně hry, nemůže být tedy členem vedení a nemůže se ani aktivně účastnit dalšího dění.

 

Veterán je hráč, který tuto hru hraje už nějaký ten pátek. Rozumí podrobně hře i různým herním vychytávkám. Může "jen" číst na VIP planetě a odpovídat na Dotazy nováčků.

 

Moderátor je hráč, který může udělovat "bobříky mlčení" (tj. zákaz psaní na urč. fóru nebo na všech fórech) nebo mazat jakýkoliv příspěvek na jakémkoliv fóru. Může číst i psát na VIP planetě, i když není ve vládě.

 

Člen AM týmu může vkládat "mulťáky" (hráč, který má druhý login, který využívá ve svůj prospěch) do AntiMulti tabulky a může mazat jakýkoliv příspěvek na AntiMulti fóru.

 

Učitel učí nováčky a pomáhá pochopit smysl této hry. Může odpovídat na Dotazy nováčků.

 

Nováček je nový hráč ve hře, který ještě úplně nechápe tuto hru. Pomáhají jim učitelé a veteráni.

 

Ostuda - tento status udělují občas adminé za porušení pravidel, za vulgární vyjadřování atp. Hráč se statusem Ostuda má omezená práva (sníženou těžbu aj.)

 

 

 

 

___________________

Statusy v rase:

 

Vůdce rasy, kterého si zvolí občané hlasováním ve Vláda - má nejvíc hlasů. Může měnit vztah s jinou rasou, posílat jiným rasam naquadah, posílat naquadah z fondu, vylepšovat celorasové upgrady, vkládat a vypovídat smlouvy, dávat hráče do exilu a po 3 dnech v exilu vyhodit k vyvrhelům, přesouvat CP a národní hrdiny, měnit referenda, psát na VIP planetě, posílat jednotky z RA a jmenuje ministry a zástupce.

 

Zástupce - Jmenuje ho vůdce, může měnit vztahy, posílat naquadah jiným rasám, dávat hráče do exilu, přesouvat CP a národní hrdiny, měnit referenda, psát na VIP planetě, posílat naquadah z fondu a jednotky z RA. Zástupcem se může stát jen hráč se statusem GOLD.

 

Ministr může přesouvat CP a národní hrdiny, dávat a hráče do exilu, měnit referenda, psát na VIP planetě, posílat naquadah z fondu a jednotky z RA. Ministrem se může stát jen hráč se statusem GOLD.

 

Občan je základní článek rasy, nemá žádné pravomoce a musí se podřídit požadavkům vlády (platit daně atp.) Může odejít k vyvrhelům.

 

Vyhnanec je občan, který nějakým způsobem porušil pravidla v rase. Vyndat ho může kdokoliv z vlády, až napraví to, co udělal špatně.