Prodej jednotek     Prodej nezaměstnaných     Koupě jednotek    Ostatní koupě      Obchod s planetami    Artefakty

 

 

Prodej nezaměstnaných

 

Najdete zde tabulku, z které planety chcete nezaměstnané prodat, vyberete si ze seznamu vašich planet tu planetu, z které lidi prodáváte. Dále musíte určit, kolik nezaměstnaných lidí chcete z planety prodat, cenu jednoho nezaměstnaného nebo ještě kolik % lidí chcete prodávat z planet.


Po odeslání nabídky se Vaši nezaměstnaní převážejí na obchodní planetu. To může trvat 1-15 minut.
Pokud se Vámi nabízení nezaměstnaní do 3 dnů neprodají, budou nabídky smazány (nezaměstnaní se nevrátí!)

 

Z jaké planety prodat:
Kolik nezaměstnaných prodat :
Nastavit cenu za jednoho nezaměstnaného :
Kolik % nezaměstnaných prodávat :

Prodat všechny nezaměstnané ze všech planet :

      

 

V tabulce prodeje nezaměstnaných najdete potřebné informace o prodeji vašich nezaměstnaných, tj. kdy jste je dali do obchodu, kolik a za jakou cenu, a jaká je celková cena. Poslední tabulkou v této části je tabulka seznamu planet , zde vidíte počet měst na vašich planetách, kolik je na každé lidí a kolik z nich je nezaměstnaných. V posledním sloupci této tabulky je tlačítko na hromadné prodávání nezaměstnaných na každé planetě. K tomu sloužilo políčko pro udávání kolik % chcete prodat nezaměstnaných. Zadáte-li 100%, prodáte všechny nezaměstnané lidi z planety.