Jednotky     Mateřské lodě     Vaši hrdinové     Národní hrdinové    Rasová armáda    Přehled ZHN

 

Mají určitý počet míst jako kasárna. Za každý další level, který loď získá, se její základní kapacita vynásobí aktuálním levelem lodě. Kapacita lodě může být (1000 až 2000)*kapacita kasárny*level lodě a první loď, která je zdarma ihned po dokončení výzkumu může mít kapacitu jen poloviční. Při útoku mateřskou lodí útočí a brání se jen Pěchota a Univerzálové (více v sekci Útoky). Univerzál znamená, že je to univerzální jednotka- tj. že může fungovat i pozemně i orbitálně. Takže když do ML nenacpeš orbity, tak univerzál zastupuje funkci orbitu a tzn. že v ML musíš mít minimálně jednoho univerzála, jinak nedobyješ orbit planety a tvá ML bude zničena!

Jednotky které jsou na palubách mateřských lodí nezabírají místa v kasárnách ale žold se za ně platí tak jako by byly v kasárnách. Síla těchto jednotek se nijak neuplatňuje v případě útoků na vaše planety. Jednotky lze samozřejmě kdykoliv z mateřských lodí vyndat ale v případě nedostatku volných míst v kasárnách tyto jednotky zahynou. Je zde také možnost mateřskou loď přejmenovat. Ve vesmíru ale nemohou být nikdy dvě lodě se stejným jménem (výjimkou je základní název všech mateřských lodí).