Registrace     Hlavní    Zkratkovník    Nejčastější otázky

 

 

 

O co ve hře vůbec jde?

Zaregistroval ses k jedné rase, které jde o to, aby vyhrála věk (neboli určité časové období, většinou 2 měsíce). Když se podíváš do sekce vesmír, zjistíš, že je zde několik ras a každá chce samozřejmě vyhrát. Tobě, jako občanovi, jde o to být rase co nejvíce prospěšný. To je mít co nejvíce planet => co největší denní zisk, být alespoň trochu aktivní (věnovat hraní pár hodin denně :o) a naslouchat vládě a jejich pokynům.

 

Jak začít?

Podrobný návod bys měl najít v uvítací poště, která ti došla hned po registraci. V každé rase se radí jinak. Při registraci bych doporučoval dát politiky Těžař (typ 5.) a Kolonista (typ 7). Po registraci si zajdi do sekce FONDY a nastav si daně do fondu (popř. i na výzkum) kolik nařizuje vláda. (přibližně v polovině máš i možnost zaškrtnout automatiku - jestli nechceš mít problémy s vládou) Potom v Osobních upgradech si najmi hrdiny Stavitel a Ekonom (popis účinků a jiné najdeš tady v helpu pod stejnou sekcí). Dále klikni na PLANETY si osídli co nejvíc planet vhodných pro tvou rasu - dole v planetách máš seznam planet i jakou mají spokojenost. Ze začátku bych doporučoval osídlit pár Kolonizovaných asteroidů (přidávají do začátku naquadah). Maximálně jde osídlit 14 planet. No a potom už jenom změn Státní zřízení na Farmář (typ 5.) a ve STAVBY stavěj první těžebny a potom města...

 

Proč nemůžu osídlit Naquadahového obra?

Obřík je planeta, kde se vleze nejvíc měst => nejvíc těžeben, proto ho každý chce. Nejde ale osídlit, jde pouze koupit v Obchodě s planetama a to jen v neutrální nabídce od adminů (nebo od hráčů, kteří si ho v neutrální nabídce koupili).

 

Jak získat víc než 14 planet?

Čtyřmi způsoby: 1. v Obchodě s planetami (sem můžeš až 5 dní po registraci); 2. dobývacím způsobem, kdy se domluvíš s hráčem jiné rasy, on ti řekne jakou a ty si ji dobyješ. Ale zástupce nebo vůdce tvé rasy musí změnit k té rase vztah. Naquadah se tomuto hráči dá poslat pouze přes banku (jedná-li se o menší částku a máte-li oba založený účet v Bance) a nebo zase přes zástupce nebo vůdce; 3. při vzájemném obchodním dobývání mezi rasami, jedná se ale dobývání pouze do určité síly (většinou někde vypsané) a hráče do 14ti planet! Při překročení některého bodu tě může čekat exil, úhrada napáchaných škod a pozdější vyhazov k vyvrhelům; nebo 4. ve válce s jinou rasou kdy můžeš dobývat kohokoliv z rasy nebo dobytím nějakého vyvrhela.

 

Co je to GOLD hráč a jak se jím můžu stát?

Jsou to hráči, kteří dobrovolně přispěli na provoz serveru. Goldi mají o něco víc pravomocí, než normální hráč, ale hlavně můžou být online ve hře 24h denně na rozdíl od normálního hráče, který zde může strávit pouze 2h denně. Podrobný popis, jak se jím stát, máš v sekci Nastavení.

 

Co je to přepočet?

Přepočty máme 2 - ekonomický a vojenský. Při ekonomickém se ti na konto přičte tvůj denní zisk, automaticky se ti pošlou daně do fondu, na planetách se narodí noví nezaměstnaní, občas se ti na nějaké planetě objeví nějaký virus, nebo vypukne nějaká ta demonstrace...a při vojenském se ti nulují útoky, tzn. že od té doby můžeš 5x (u GOLD hráčů 6x) útočit dobývacím útokem, muže ti být vzato 20% planet, atd...

 

Co je to CP?

CP je zkratka Centrální Planety. Každá rasa dostane na začátku věku 10 těchto planet, které musí pečlivě střežit. O tom, kdo bude mít CP, rozhoduje vláda. Každý smí mít jen jednu CP své rasy a jednu od rasy jiné, kterou může získat ve válce dobytím (při dobývání má obránce 50% bonus do obrany, proto je těžké ji dobýt) nebo koupí (většinou se ale neprodávají!). Kromě toho, že jsou jakousi národní modlou, jsou výhodné i finančně. Plynou z nich vysoké zisky a to je důvod, proč je nutné je pečlivě střežit.

 

Co je to mocnost a populace?

Mocnost je vlastně všechno co máš, je to hlavní řadící kritérium, podle kterého tě může vláda soudit. Přesněji je to součin počtu planet, síly a populace, dělený miliardou. Tedy (planety*síla*populace)/1000000000. Populace je součet tvých lidí na všech planetách.