Fond a výzkum     Osobní upgrady     Celorasové upgrady    Převodník měn     Artefakty    Poslední přepočet    Banka

 

Artefakt lze získat náhodou útokem Mateřské lodě. Po vygenerování jeho vlastností (trvá určitou náhodnou dobu) bude mít jeho vlastnost klady a zápory (podobně jako politiky).

Generováním artefaktu dochází k promíchání nějaké kladné a záporné vlastnosti. Vlastnosti můžou být následující:


Bonusy: -5% cena pěchoty;  -15% cena laboratoře;  +10% spokojenost;  -10% cena výrobny;  -25% cena parku;  -10% cena města;  +10% na výzkum;  -5% cena zhn;  +10% přírůstek obyvatel  nebo   -5% cena otrokářských lodí

Negativa: každý den zemře 5% obyvatel;  -10% míst v kasárnách;  -10% denní zisk;  -15% na výzkum;  +5% cena univerzálů;  +30% cena kasáren;   -10% spokojenost;  hvězdná brána nezvyšuje spokojenost;  +20% cena výrobny;  100% cena SDI  nebo  žádné negativní vlastnosti